Hoe is de verkoop geregeld?

In de tentoonstellingsruimte zijn koopcontracten aanwezig.

In de regel is de verkoop op de zondagen, als de exposant zelf aanwezig is. Op andere momenten kan een koper contact opnemen met iemand van het bestuur.

De exposant regelt verdere zaken – ophalen, betaling etc. – rechtstreeks met de koper.

Het meegeven van verkocht werk gedurende de expositie is niet toegestaan.

Provisie

Van elk verkocht werk krijgt de Stichting 15% provisie. We gaan uit van de bedragen op de prijslijst. Geeft u de koper een korting dan is dat voor eigen rekening.

Voor overeengekomen opties geldt dat bij verkoop binnen 4 weken na het einde van de expositie, er ook 15% provisie betaald moet worden aan de Stichting.