Te zien op 7 tm 28 juli van 14.00 – 17.00 uur.

Jan Erftemeijer | schilderijen & aquarellen

Het thema van mijn schilderijen is de samenhang in de natuur. Dat bewustzijn van samenhang is bij mij in de loop der jaren ontstaan, tijdens mijn vele zwerftochten door de natuur en ook omdat ik heel vaak buiten teken en schilder. Nog steeds houd ik er van om heel natuurgetrouw een plek na te tekenen of te aquarelleren. Ik doe dat regelmatig in mijn directe omgeving, op de Regte Heide bij Goirle, of op mijn vakanties in de bergen in Spanje of aan zee.

Dit natuurgetrouwe werk is eigenlijk de basis voor de half-abstracte olieverfschilderijen, want door het tekenen ontdek je hoeveel er te beleven is aan de dingen. Maar na dat natekenen voel ik toch de behoefte om er dieper op in te gaan en in een abstractere vormentaal te schilderen hoe ik de samenhang van al die natuurkrachten ervaar. Je ziet immers niet alleen de concrete dingen zoals bomen en stenen, maar je ziet ook abstractere verschijnselen zoals zwaartekracht, straling, groei, evolutie, materie, ruimte en tijdelijkheid. En die verschijnselen probeer ik ook te schilderen, maar daarvoor moet ik een abstractere vormentaal gebruiken, waarin vormen en kleuren zich gedragen als klanken in de muziek.

De samenhang van alle natuurkrachten is uiteindelijk het landschap waarnaar je kijkt, of dat nu bergen zijn of de heide of de zee. Tegelijkertijd weet je dat je dat ook allemaal zelf bent. Je bent verbonden met alles, je bent er deel van. Er is geen verschil tussen de natuur om je heen en je eigen bestaan. Dat bewustzijn geeft me een enorme vreugde. De natuur is een groot wonder en wij zijn daar zelf een deel van.”